Lepideפתרונות מקיפים עבור Exchange Server

פתרונות מקיפים עבור Exchange Server

פתרונות  Lepide  עבור שרת Exchange נועדו להבטיח כי מערכת העברת ההודעות בארגון שלך פעילה ובטוחה ובה בעת מאפשרת שיחזור אמין במקרה של אסון וחזרה מהירה על מסלול העבודה.  

יתרונות מרכזיים של פתרונות Exchange Server:

  • חיסכון בעלויות – אין צורך בביצוע גיבוי  brick-levelותחזוקת שרת גיבויים יקר
  • פתרון מלא להתאוששות מאסון כולל אפשרות שיקום מהיר
  • ניהול מסד הנתונים בשרת  Exchangeהתומך ביצוא והמרה לפריטים בודדים  (Granular)לפורמטים של קבצי מסד נתונים שונים כגון  EDBל  PST, OSTל  PSTוכו '
  • אפשרות המרה ומיגרציה של נתונים בין שרתי  Exchangeבין אם מקומיים, באירוח או ב  Office 365
  • מערכת דיווח על שימוש בדואר אלקטרוני, שימוש בגישת  OWA, גודל ושימוש תיקיות תיבת דואר
  • דיווח על שמירה ועמידה בתקנים, איומי אבטחה ופעילויות דואר זבל

פתרונות Lepide  עבור שרתי  Exchangeמבטיחים תקינות עבודה של מערכת הדוא"ל הארגונית שלך. זהו פתרון משולב ומודולרי להתאוששות מאסון, שימוש יעיל ומיצוי הגיבוי, הגירה של מערכת הדוא"ל ומעקב אחר שינוי בתצורת המערכת


פתרונות  Lepide  עבור שרת  Exchangeהינם:

 Exchange Server Auditor– מערכת תיעוד ומעקב
 Exchange Recovery Manager– מערכת שיחזור עבור שרת  Exchange
Exchange Reporter
– מערכת דיווח ומעקב

Exchange Server Auditor

כל שינוי לא מורשה או לא מתוכנן בתצורה של Exchange יכול ליצור איומי אבטחה ואף לגורם להשבתה. כלחדירה בלתי מורשה לסביבת הדואר האלקטרוני שלך מהווה נזק פוטנציאלי לתקשורת העסקית. בנוסף, אי עמידה בתקני אבטחה כמו HIPAA, SOX, PCI ו GLBA יכול להוביל לקנסות כספיים ו / או משפטיים.

 LepideAuditor for Exchange Server (LAES)- הוא פתרון בקרת ותיעוד שינוים הנועד להגן על סביבת Exchange נגד כל התרחשויות בלתי מורשות או בלתי רצויות. שינויים אלו עלולים לפגוע בהמשכיות העסקית, לגרום נזקים ואף לגרום להשבתה.

 

ראה וידאו

Exchange Recovery Manager

Lepide Exchange Managerהינו פתרון מקיףלהתאוששות ושחזור מגיבוי של שרתי Exchange. התוכנה מאפשרת חיפוש, יצוא ושחזר תיבות דואר שלמות או פריטי דואר אלקטרוני שנבחרו קבצי Information Storeפגועים, שרתים Exchangeחיים, קבצי גיבויי וכן וקבצי OST. 

התוכנה מאפשרת הגירה (migration)פשוטה להעברת תיבות דואר קבצי EDBמשרתי Exchangeפעילים וחיים וכן מ Exchange Server Public Folderלשרתי Exchange Serverפעילים כולל תיקייה ציבורית או ל Office 365.

 

Exchange Reporter

(Lepide Exchange Reporter(LER  - הוא כלי דיווח מקיף לשרתי Exchange העוקב, מנתח ומדווח על מספר רב של שרתים. סריקה אוטומטית של קבצי יומן (log) ושל Information Store מאפשרת הצגת מידע קריטי ושימושי בצורה קלה לפרוש המציע תובנה מלאה לשימוש תשתיות הדואר אלקטרוני בארגון. התוכנה מייצרת למעלה מ 80  סוגי דיווחים על זרימת דואר אלקטרוני, תיקיות דואר וOWA המאפשרים ניתוח של כל ההיבטים של שימוש בדואר אלקטרוני.

 

ראה וידאו

 
 
 
 
 
 
 
Go to top