LepideLepideAuditor מערכות מעקב אחר שינויים

LepideAuditor מערכות מעקב אחר שינויים

 

הפרת מדניות אבטחה, גניבת נתונים, הגדרות שגויות ע"י צוות ה IT ותאימות לתקנים הן חלק מהנושאים שהטרידו את מנהלי תשתיות ה-IT וכן בעלים של עסקיים הנסמכים על תשתית ה-IT. ביקורת יסודית של כל תשתית ה-IT יכולה לפטור אותך מהחששות הללו. אבל, זה דורש מעקב אחר כל שינוי שקורה בכל המרכיב של תשתית ה-IT. באופן ספציפי יותר, אתה צריך לעקוב ולנתח את שינויים המתרחשים ב-Active Directory, שרתי קבצים, שרתי Exchange ומרכיבים אחרים של תשתית ה-IT. 
 
פתרונות מעקב שינויים של Lepide מספקים מערך כלים המאפשר פתרון מותאם אישית לפי דרישה.
 

LepideAuditor for Exchange Server

כל שינוי לא מורשה או לא מתוכנן בתצורה של Exchange יכול ליצור איומי אבטחה ואף לגורם להשבתה. כל חדירה בלתי מורשה לסביבת הדואר האלקטרוני שלך מהווה נזק פוטנציאלי לתקשורת העסקית. בנוסף, אי עמידה בתקני אבטחה כמו HIPAA, SOX, PCI ו GLBA יכול להוביל לקנסות כספיים ו / או משפטיים.

 LepideAuditor for Exchange Server (LAES)- הוא פתרון בקרת ותיעוד שינוים הנועד להגן על סביבת Exchange נגד כל התרחשויות בלתי מורשות או בלתי רצויות. שינויים אלו עלולים לפגוע בהמשכיות העסקית, לגרום נזקים ואף לגרום להשבתה.

 

ראה וידאו

LepideAuditor for Active Directory

מעקב אחר שינויים ב Active Directory חשובה מאוד עבור הארגונים בכדי להבטיח את השלמות ובטיחות של תשתית ה-IT. שינויים לא רצויים בתוך סביבה שאינה מאובטחת יכולים ליצור אובדן בלתי הפיך שלא ניתן לפיצוי בשלב מאוחר יותר.
כלים מובנים אינם עומדים בתקנים הרגולטוריים האחרונים ואין באפשרותם לשחזר שינויים שהתבצעו במערכת.

LepideAuditor for File Server

LepideAuditor for File Server הינה תוכנה רבת עוצמה למעקב ודיווח על שינויים בשרתי קבצים. לתוכנה יתרון משמעותי על פני מעקב סטנדרטי של שרת קבצים ומספקת נתונים ותשובות אשר לא קיימות בתוכנות. ניתוח ומעקב מעמיק של הפעילות בשרתים נותן מענה לשאלות כגון: מי שינה קובץ? איזה קובץ שונה ומה היה השינוי? האם היתה גישה לא מורשת לקבצים? האם התבצעה העברת קבצים או העתקה וכו' התוכנה מאפשרת לאירגון לעמוד בתקנים ורגולציות שונות.

 

ראה וידאו

LepideAuditor for SQL Server

שרתי SQL מהווים את הליבה של כל ארגון שמחזיק בכמות הגונה של נתונים, יהיה זה מידע פנימי או לקוח. בשל אופי של שרתים אלו, אבטחת ההרשאות והגישה לשרת SQL תופסת חשיבות גבוהה מאוד בסדר העדיפויות של מנהל ה-IT. שמירה על הנתונים ומעקב אחר כל שינוי לא רצוי הוא חיוני מאוד. מלבד זאת, תקנות תעשייה והממשלה מחמירות דורשות גיבוי הנתונים בארכיון, דוחות מעוצבים ומוכנים לביקורת, וכן מעקב יסודי בכדי להבטיח את ביטחונם של נתוני צרכנים. 
זה מקום שבו LepideAuditor for SQL Server שימושי. התוכנה מאפשרת הפקת דוחות, המצגת נתונים פשוטה, דוחות ספציפיים המותאמים לרגולציה, התראות ואוטומציה של תהליכים הופכים את המשימה מייגעת של הבקרה לפשוטה.

 

ראה וידאו

(LepideAuditor for SharePoint (LASP

(LepideAuditor for SharePoint (LASP הינה תוכנת מעקב לגישה ושינוי עבור שרתי SharePoint. הדוחות וההתראות מצביעות אילו שינויים נעשו בשרת, מתי, ובאיזה אתר SharePoint. התוכנה מצביע ומדגישה בצורה יעילה על שינויים קריטיים אשר יכולים להשפיע על שרתי SharePoint . הדוחות יכולים לתדרך על כל פעילות הן  ברמת ההיסטוריה של פעולות משתמש והן בהיסטוריה מלאה של שינוי מסמך.

 

 

 

לפרטים נוספים

 
 
 
 
Go to top