MailStoreMailStore Server

MailStore Server


 

 

 MailStore Server– הסטנדרט לארכוב דואר אלקטרוני

תוכנת הארכוב עבור ארגונים עם 5 עד 3000 תיבות דואר

שרת  MailStoreמאפשר לך ליישם בקלות ויעילות ארכיון לדואר אלקטרוני ולענות על כל ההיבטים המשפטיים, הטכניים והכלכליים הכרוכים בישום ארכיון לדואר אלקטרוני.

שרת  MailStoreמאחסן עותקים מושלמים של כל הדוא"ל בחברה לתוך ארכיון מרכזי היכול לשמור בבטחה כל כמות של נתונים במשך שנים רבות. המשתמשים יכולים לגשת בקלות לארכיון זה באמצעות כלי המשולב ב  Microsoft Outlookאו דפדפן אינטרנט עם גישה אינטרנט  MailStore.

 

 

לפרטים נוספים

Go to top