MailStoreMailStore Home

MailStore Home

 

MailStore Home – תוכנת ארכוב וגיבוי לדואר אלקטרוני למשתמש הביתי בחינם

גם עבור המשתמש הביתי דוא"ל הינו בעל חשיבות גבוהה. מידע רב וקבצים רבים חשובים נאגרים בדוא"ל. בעזרת MailStore Home ניתן לגבות לארכיון מרכזי תיבות דואר, אפילו אם הן פזורות על גבי מספר מחשבים או תוכנות שונות. ניתן לגבות למחשבך האישי או אפילו לדיסק USB. כך לעולם לא תאבד דואר ובמספר לחיצות כפתור ניתן לחפש כל מידע בתיבות הדואר

לפרטים נוספים

Go to top